วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคนักเรียนทุกคนต่างวุ่นกับการอ่านหนังสือครูทุกคนก็ต้องติวให้นักเรียนก่อนสอบแต่นักเรียนทุกครน่ารักมากตั้งใจฟังที่ติวให้ผลที่ออกมาจะเป้นอย่างไรไม่สำคัญขอแค่นักเรียนทุกคนพยายามสุดความสามารถก็เพียงพอ