วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

19 พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 207 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
20  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 206   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
21  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 207  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม.305 เรื่อง การทดลองสุ่ม
22   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม. 209  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
23   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206 และ 207  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

 12 พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 207 นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
 13  พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 209  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 93  ของนักเรียนทั้งหมด
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 206  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 65   ของนักเรียนทั้งหมด
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นเศษส่วน
14  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.209 และ 207  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นทศนิยม
15  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.209 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
16  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206 และ 207   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
สอน ม.305 เรื่อง การแก้อสมการกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหา

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

5 พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ม.3
6  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส นักเรียนคุยกันในห้องเรียนจึงใช้วิธีการที่ให้นำมือที่ไม่ได้เขียนปิดปากได้ยินเสียงมาจากทางไหนบริเวณนั้นจะโดนทำโทษทั้งหมด
7  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 209 และ ม. 305
8  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส