วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

5 พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ม.3
6  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส นักเรียนคุยกันในห้องเรียนจึงใช้วิธีการที่ให้นำมือที่ไม่ได้เขียนปิดปากได้ยินเสียงมาจากทางไหนบริเวณนั้นจะโดนทำโทษทั้งหมด
7  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 209 และ ม. 305
8  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น