วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การแปลง

เด็กบางคนไม่สามารถเข้าใจเรื่องการแปลงได้ ต้องเน้นย้ำบ่อยๆทำแบบฝึกเยอะๆเขาถึงจะเข้าใจ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเรียนการสอน

นักเรียนบางคนคุยในห้องเรียนจะต้องมีการทำโทษและต้องให้ทำงานแล้วส่งในคาบมิฉะนั้นถ้าให้เป็นการบ้านจะไม่ทำ
 สัปดาห์นี้มีน้องมาสังเกตการสอนสองคนด้วยเป็นเวลาสองสัปดาห์ช่วงนี้ก็เลยมีนักศึกษาฝึกสอนเพิ่มเป็น 5 คนสำหรับคณิตศาสตร์