วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

19 พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 207 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
20  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 206   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
21  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 207  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม.305 เรื่อง การทดลองสุ่ม
22   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม. 209  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
23   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206 และ 207  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

 12 พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 207 นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
 13  พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 209  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 93  ของนักเรียนทั้งหมด
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 206  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 65   ของนักเรียนทั้งหมด
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นเศษส่วน
14  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.209 และ 207  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นทศนิยม
15  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.209 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
16  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206 และ 207   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
สอน ม.305 เรื่อง การแก้อสมการกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหา

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

5 พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ม.3
6  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส นักเรียนคุยกันในห้องเรียนจึงใช้วิธีการที่ให้นำมือที่ไม่ได้เขียนปิดปากได้ยินเสียงมาจากทางไหนบริเวณนั้นจะโดนทำโทษทั้งหมด
7  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 209 และ ม. 305
8  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

29 ตุลาคม 2555
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึก
30 ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอน ม.206  และ 209 เรื่อง  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  นักเรียนบางคนไม่ฟังจึงใช้วิธีการเรียกตอบเพื่อเรียกความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น
เข้าสอน ม.305 เรื่อง อสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
31  ตุลาคม 2555
กิจกรรม   เข้าสอน ม.209 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                  เข้าสอน  ม.305 เรื่อง คำตอบของอสมการ  นักเรียนบางคนไม่เข้าใจเนื่องจากขาดเรียนจึงเรียกให้มาเรียนเป็นรายบุคคล
1 พฤศจิกายน 2555
กิจกกรม  เข้าสอน ม.206 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                  เข้าสอน   ม.209 และ  ม.207  เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2  พฤศจิกายน 2555
 กิจกกรม  เข้าสอน ม.206   เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                   เข้าสอน ม.207   เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสต่อ
                   เข้าสอน ม.305  เรื่อง โจทย์การบวกจำนวนบวกและจำนวนลบของอสมการ นักเรียนเข้าใจได้ดี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคเรียนที่ 2/2555 สัปดาห์ที่ 1

24 ตุลาคม 2555
กิจกรรม   แจกแบบรายงานประจำตัวนักเรียนห้อง 610 และปฐมนิเทศนักเรียน 209
25  ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอนนักเรียนห้อง 206 207 และ 209 ตกลงเกี่ยวกับการใช้สมุดและชี้แจงแบประเมินผล
ปัญหาและการแก้ไข  นักเรียนบางคนอ้างว่าไม่มีสมุดจึงอาศัยการโหวตของนักเรียนทั้งห้อง
26  ตุลาคม 2555
กิจกกรม  ไปเซ็นสัญญาเงินกู้

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การแปลง

เด็กบางคนไม่สามารถเข้าใจเรื่องการแปลงได้ ต้องเน้นย้ำบ่อยๆทำแบบฝึกเยอะๆเขาถึงจะเข้าใจ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเรียนการสอน

นักเรียนบางคนคุยในห้องเรียนจะต้องมีการทำโทษและต้องให้ทำงานแล้วส่งในคาบมิฉะนั้นถ้าให้เป็นการบ้านจะไม่ทำ
 สัปดาห์นี้มีน้องมาสังเกตการสอนสองคนด้วยเป็นเวลาสองสัปดาห์ช่วงนี้ก็เลยมีนักศึกษาฝึกสอนเพิ่มเป็น 5 คนสำหรับคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคนักเรียนทุกคนต่างวุ่นกับการอ่านหนังสือครูทุกคนก็ต้องติวให้นักเรียนก่อนสอบแต่นักเรียนทุกครน่ารักมากตั้งใจฟังที่ติวให้ผลที่ออกมาจะเป้นอย่างไรไม่สำคัญขอแค่นักเรียนทุกคนพยายามสุดความสามารถก็เพียงพอ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ค่ายคณิตคาบปกครองนักเรียน ม.1

ในคาบที่ 10 ซึ่งเป็นคาบปกครองได้ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดค่ายคณิตศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันไหว้ครู2

พวงมาลัยที่นักเรียนให้

ท่านประธานและรองทั้งสองท่านวันไหว้ครู
รู้สึกถึงความเป็นครูเมื่อได้รับมาลัยดอกมะลิจากนักเรียนรู้สึกตื้นตันใจมากได้รู้ถึงความเป็นครูที่แท้จริง และในวันนี้ในฐานะนักศึกษาฝึกสอนเป็นตัวแทนในการถือพานไหว้ครูระลึกถึงพระคุณคุณครู

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลิงก์กิจกรรมไหว้ครู

http://pahon-kn.blogspot.com/2012/06/blog-post_14.html#links

ซ้อมไหว้ครู

วันนี้ทางโรงเรียนใช้คาบพิเศษสี่เพื่อให้นักเรียนตัวแทนไหว้ครูมาซ้อมในการไหวครูส่วนนักเรียนที่เหลือช่วยกันทำพานดอกไม้และพานธูปเทียน และตัวแทนนักศึกษาฝึกสอนอีกสองคน
คือ นางสาวปนัดดา สุคันธเมศ และนายกวี หนูศรีคง ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้ถือพาน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมครูที่ปรึกษา

วันที่ 6 มิ.ย.55 ประชุมครูที่ปรึกษาในวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 55 ,พิธีไหว้ครู วันที่ 16 มิถุนายน 55 ,การเข้าแถวในตอนเช้า เวรประจำวันรับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1และ 2


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  1และ 2
                เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน     เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  6/10  ร่วมกับอาจารย์วิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ซึ่งเป็นคุณครูพี่เลี้ยง รับผิดชอบการสอนทั้งหมดสองระดับชั้น คือ ม.206 ,207,209 และ 305 และในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนเข้าร่วมงาน ร่มจันท์กัลยาณี  และในวันนี้ทางโรงเรียนนัดพบนักศึกษาฝึกสอนทุกคน พูดคุยในเรื่องการอยู่ร่วมกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพบกับรองทั้ง 4 ท่านงานด้านการวัดผล งานฝายบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานวิชาการ เพื่อที่จะได้ทราบถึงระบบงานในโรงเรียน

งานร่มจันทร์


วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนนางสาวปนัดดา สุคันธเมศ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช       ตารางสอน ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2555
ครูปนัดดา  สุคันธเมศ(นักศึกษาวิชาชีพครู)      กลุ่มสาระ คณิตศาสร์                         รวม          12          คาบ

วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.10-09.00
09.00-09.50
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
จันทร์23101
3/5
355

22101
2/7
367

อังคาร


22101
2/6
366

22101
2/7
367
22101
2/9
344.
พุธ

22101
2/6
366
22101
2/9
344

23101
3/5
355

พฤหัสบดี
22101
2/6
366

ศุกร์


22101
2/7
367
22101
2/9
344
23101
3/5
355

เกี่ยวกับตารางสอน

ตารางสอนอย่างเป็นทางการจะเริ่มวันที่ 5 มิถุนายน 2555

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การนิเทศเอกคณิตศาสตร์ปี 2555

วันนี้วันที่ 27 เมษายน 2555
พวกเราได้มีโอกาศเรียนเรื่องการทำบล็อก ที่ห้อง 1938