วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

 12 พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 207 นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
 13  พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 209  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 93  ของนักเรียนทั้งหมด
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 206  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 65   ของนักเรียนทั้งหมด
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นเศษส่วน
14  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.209 และ 207  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นทศนิยม
15  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.209 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
16  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206 และ 207   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
สอน ม.305 เรื่อง การแก้อสมการกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น