วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

19 พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 207 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
20  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 206   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
21  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 207  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม.305 เรื่อง การทดลองสุ่ม
22   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม. 209  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
23   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206 และ 207  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น