วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคเรียนที่ 2/2555 สัปดาห์ที่ 1

24 ตุลาคม 2555
กิจกรรม   แจกแบบรายงานประจำตัวนักเรียนห้อง 610 และปฐมนิเทศนักเรียน 209
25  ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอนนักเรียนห้อง 206 207 และ 209 ตกลงเกี่ยวกับการใช้สมุดและชี้แจงแบประเมินผล
ปัญหาและการแก้ไข  นักเรียนบางคนอ้างว่าไม่มีสมุดจึงอาศัยการโหวตของนักเรียนทั้งห้อง
26  ตุลาคม 2555
กิจกกรม  ไปเซ็นสัญญาเงินกู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น